Ел. инсталация

Включва:

 • Изгрaждане на електроинсталации в ново строящи се жилищни и административни сгради.
 • Структурно окабеляване.
 • Извършване на електромонтажни работи.
 • Изграждане на мълниезащитни системи.
 • Изграждане на заземителни системи.
 • Домофонни и видеодомофонни системи.
 • Телевизионни системи.
 • Телефонни системи.
 • Компютърни мрежи.
 • Пожароизвестителни системи.
 • Системи за видео наблюдение и контрол на достъпа.
 • Всякакви други видове ел. инсталация
 • Доставка на материали и оборудване за изброените по горе дейности на едрови цени без надценка за наши клиенти.
Ел. инсталация

Отстъпките се договарят.